НАВА̀ЛИЧЕ

НАВА̀ЛИЧЕ ср. Диал. Навалниче, навалче.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква