НАВА̀ЛКВАНЕ

НАВА̀ЛКВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от навалквам и от навалквам се; овалване, наваляне2.

Списък на думите по буква