НАВА̀ЛНИЧЕ

НАВА̀ЛНИЧЕ ср. Диал. Общо название на различни билки, които според преданията се дават на мома или ерген, за да се трупат около тях кандидати от другия пол, както и на търговец, за да има много купувачи; навалче, наваличе.

Списък на думите по буква