НАВА̀ЛНО

НАВА̀ЛНО м. Диал. Стръмно, навалено място; надолнище, нанадолнище, надолище.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква