НАВА̀ЛЯНЕ

НАВА̀ЛЯНЕ1, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от навалям1 и от навалям се; наваляване2.

НАВА̀ЛЯНЕ

НАВА̀ЛЯНЕ2, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от навалям2 и от навалям се. По шосето каруцата се понася с голям трясък и тъй бързо, като че конете не усещат никаква тежест след себе си.. Навалянето надолу ставаше все по-бързо. Й. Йовков, ЧКГ, 296. Щом се изкачи баирът и започне наваляне в равното, от дясната страна на пътя има 2-3 развалени каменни огради. СбНУ ХVIII, 687. Заплатеността на труда бе намалена и без конкуренция дотам, че нямаше повече къде. Всяко наваляне бе не продажба, а подаряване. Ив. Хаджийски, БДНН I, 36.

НАВА̀ЛЯНЕ

НАВА̀ЛЯНЕ3, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от навалям3 и от навалям се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква