НАВА̀ПСАМ

НАВА̀ПСАМ. Вж. навапсвам и навапсувам.

Списък на думите по буква