НАВА̀ПСВАМ

НАВА̀ПСВАМ, -аш, несв.; нава̀псам, ‑аш, св., прех. Диал. Вапсвам определено количество или много от нещо; навапсувам. навапсвам се, навапсам се страд.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква