НАВА̀ПСУВАНЕ

НАВА̀ПСУВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от навапсувам и от навапсувам се; навапсване.

Списък на думите по буква