НАВАРАКО̀СВАМ

НАВАРАКО̀СВАМ, -аш, несв.; наварако̀сам, -аш, св., прех. Варакосвам определе‑

но количество или много неща. наваракосвам се, наваракосам се страд.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква