НАВАРАКО̀СВАНЕ

НАВАРАКО̀СВАНЕ ср. Отгл. същ. от наваракосвам и от наваракосвам се.

Списък на думите по буква