НАВА̀РКАМ

НАВА̀РКАМ СЕ, -аш се, св., непрех. Диал. Варкам много, до насита.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква