НАВА̀РЯ

НАВА̀РЯ. Вж. наварям.

НАВАРЯ̀

НАВАРЯ̀1. Вж. наварявам1.

НАВАРЯ̀

НАВАРЯ̀2. Вж. наварявам2.

Списък на думите по буква