НАВАРЯ̀ВАНЕ

НАВАРЯ̀ВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от наварявам1 и от наварявам се.

НАВАРЯ̀ВАНЕ

НАВАРЯ̀ВАНЕ2, мн. -ия, ср. Спец. Отгл. същ. от наварявам2 и от наварявам се. След механическата обработка и след заваряването или наваряването се извършват редица шлосерни работи. В. Вълев, ЕА, 182.

Списък на думите по буква