НАВА̀РЯНЕ

НАВА̀РЯНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от наварям и от наварям се; надварване, надваряне, надваркване, надваркуване, надварюване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква