НАВА̀СВАМ

НАВА̀СВАМ, -аш, несв.; нава̀сам, -аш, св., прех. и непрех. Остар. и диал. 1. Наваксвам. Тялото ни изгубва повече топлина, отколкото си навасва, или поради външния голям студ, или по причина, че ни са е развалил някой орган. Кр. Мирски, Ч, 1875, бр. 7, 309. Картагенянете, така ощетени от първата война, наумили да навасат щетата си с усвоение богата Испания. Й. Груев, КВИ (превод), 42.

2. Надделявам над някого; надвивам (Н. Геров, РБЯ III). навасвам се, навасам се страд. навасва се, наваса се безл.Истина, каже, коджа нивици имаме. И се ги работим.. Сега вече, както са добрички нивето, ако ги зачува дядо Господ, ще се наваса. Т. Влайков, Съч. II, 75.

Списък на думите по буква