НАВА̀СВАНЕ

НАВА̀СВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от навасвам и от навасвам се; наваксване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква