НАВЀДЕНИЧЪК

НАВЀДЕНИЧЪК, -чка, -чко, мн. -чки, прил. Рядко. Умал. от наведен; не много наведен, до известна степен наведен. Истина, той още ходи малко наведеничък към земята. Ив. Вазов, Съч. IХ, 5.

Списък на думите по буква