НАВЀДЕНО

НАВЀДЕНО нареч. Наклонено, под наклон. Момичето колкото за хубостта ми ся видя добро,.., но главата си държеше много наведено, и стоеше като гърбавко. АНГ I, 116. Медузата плува по водата малко наведено към изпъкналата част на тялото си. ИЗ 1874-1881, 1882, 221-222. Приближавайте и отдалечавайте от една лампа бял картон и наблюдавайте, как се мени осветлението. Въртете картона, като запазвате разстоянието до лампата постоянно, така че лъчите да падат върху него ту перпендикулярно, ту наведено. Физ. Х кл, 1951, 107.

Списък на думите по буква