НАВЕДНЪ̀Ж

НАВЕДНЪ̀Ж нареч. 1. На един път, изцяло, а не на части. Наядеш ли се — на изворчето!.. И не наведнъж, наведнъж такава вода се не пие, а тъй, полекичка, на глътчици. Г. Караславов, Избр. съч. II, 165. — А сега — наведнъж и до дъно! Той вдигна чаша и водката изчезна... С. Северняк, ИРЕ, 187. — Стой, питке житена! Както съм пригладнял, наведнъж ще те лапна, ама ме е страх да не се задавя. — Недей, Вълчо, брат да ми си! А. Каралийчев, ПС I, 8. И като вземаше стъпалата две наведнъж, изскочи на улицата. Д. Манов, ДСР, 393. Със скоростта на мълния той махал сабята си надясно и наляво, и наведнъж отсичал чучула. Ст. Ботьов, К (превод), 5.

2. В едно и също време; заедно, едновременно, изведнъж. — Виж! Това са комбайни! Казакът го погледна плахо,.. и се надвеси над вестника. — Машини, — поясни важно Фиката — жънат, вършеят, сипват — всичко наведнъж... Г. Караславов, СИ, 116. Шишко се прицели добре и рамото му почна да подскача от ударите на картечницата. Десетина души от немците се повалиха наведнъж всред стонове и ругатни. Д. Димов, Т, 618. Вън се зачу глъчка, идеха няколко души наведнъж. Й. Йовков, ПГ, 32. Ламята се повлякла по канарите надолу, слязла до водата, наведнъж натопила деветте си глави в дълбокия вир. А. Каралийчев, ТР, 129. За Енка идат сватове / от девет места наведнъж. Нар. пес., СбВСтТ, 430.

3. Остар. Без да се очаква; ненадейно, неочаквано, изведнъж. Илич се изкачи на купчинката чакъл.. Сериозният израз на лицето му и твърдият му поглед пресякоха наведнъж разговорите и възклицанията. Работниците стихнаха и устремиха очи в него. Д. Ангелов, ЖС, 317. Силно вълнение го [Ламбрев] обвзе.. Обвея го наведнъж нежна

любеща милувка, стори му се че вижда насълзения и скръбен поглед на майка си, костеливата ѝ ръка сякаш гладеше косите му. Й. Йовков, Разк. I, 160. Наведнъж като страшна молния се разнесе слухът навред, че Ибраим паша си иде от хаджилък. Ил. Блъсков, СК, 18. Моят спътник, г. Албанов, наведнъж се досети, че имал да върши някаква малка работа в Министерството на полицията и ме замоли да го придружа до реченото място. Св. Миларов, СЦТ, 5-6.

— Други (остар.) форми: наведна̀ж, наведна̀жд, наведнъ̀жд и (диал.) наедна̀ж, наеднъ̀ж.

Списък на думите по буква