НАВЀЗВАНЕ

НАВЀЗВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от навезвам1 и от навезвам се.

НАВЀЗВАНЕ

НАВЀЗВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от навезвам2; навозване.

НАВЀЗВАНЕ

НАВЀЗВАНЕ3 ср. Остар. Отгл. същ. от навезвам се; качване.

Списък на думите по буква