НАВЀЗНИК

НАВЀЗНИК, мн. -ци, м. Остар. Лодкар. Внезапно една заран гледам на краеморието шест ладийки и дивите им навезници на сушата. П. Р. Славейков, РО (превод), 106.

Списък на думите по буква