НАВЀИЩЕ

НАВЀИЩЕ, мн. -а, ср. Диал. Навей (в 1 знач.). — Никой още не е минал ни от града, ни за града. Снегът е на места до пояс, а има и големи, широки навеища. Н. Попфилипов, РЛ, 93.

Списък на думите по буква