НАВЀЙВАНЕ

НАВЀЙВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от навейвам и от навейвам се; навяване.

Списък на думите по буква