НАВЕРЯ̀

НАВЕРЯ̀. Вж. наверявам.

Списък на думите по буква