НАВЕРЯ̀ВАНЕ

НАВЕРЯ̀ВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от наверявам и от наверявам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква