НА̀ВЀС

НА̀ВЀС м. 1. Лека постройка с покрив, открита от една, две или три страни. Из клепушанския хан излизат коли,.. Големите сгради на яхъра, плевника и навеса хвърлят отсечени сенки върху постлания с валчести камъни двор. Елин Пелин, Съч. I, 182. И прекрачи в голяма одая, после разбра, че не е одая, ами навес, затулен от двете страни. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 520. Настаниха ме да живея в лятната кухня, до хамбара. Под същия навес се намираше кочината на прасето и една дървена колиба. К. Калчев, ПИЖ, 52. Отстрани наддадоха малка кухня с избичка, зад къщата направиха полегат навес, от едната страна на който изградиха обора. Г. Караславов, ОХ II, 13.

2. Покрив, покритие върху стълбове или други опори за защита от слънце, дъжд и под. Далматинецът се досети да превърнат платнището в малък навес, под който се образуваше гореща, задушна сянка. П. Вежинов, ДБ, 116. Това беше една длъгнеста, изрязана в гърба на позицията равнинка,.. Отгоре тя бе покрита с навес от големи клонове и шума, пожълтяла и съсухрена. М. Кремен, Б, 156. — Къде да карам? — обърна се файтонджията към превързания, когато двамата се наместиха под спуснатия навес на файтона. А. Каралийчев, НЧ, 48. Над витрините висяха спуснати платнени навеси, които ги пазеха от слънцето. Д. Димов, Т, 332. // Издадена твърда част от покрив или продължение на покрива от други леки материали. Ганчо седеше на едно ниско столче под малкия навес — нещо като продължение на къщната стряха — и сърбаше чорба от пръстена паница, сложена на коленете му. Ем. Манов, ДСР, 216. В средата на малък площад стърчеше голяма колиба, която по устройство не се различаваше много от другите, само че откъм южната ѝ част бе направен сенчест навес. Гр. Угаров, ПСЗ, 142-143.

3. Прен. Нещо издадено напред, което засенчва, покрива нещо друго. Нане Стоичко се прави на глух пред изблика на детската радост и се мъчи да скрие любопитството под навеса на веждите си. Елин Пелин, Съч. II, 9. Емине замижа от блясъка [на слънцето] и като си направи навес над очите, обгърна с поглед деренцето. Б. Несторов, АР, 155.

Списък на думите по буква