НАВЀСВАНЕ

НАВЀСВАНЕ ср. Отгл. същ. от навесвам и от навесвам се; навесяне.

Списък на думите по буква