НА̀ВЀСЧЕ

НА̀ВЀСЧЕ, мн. -та, ср. Умал. от навес; малък навес. В малката кухничка беше фурничката, зад фурничката имаше малко оборче, едно малко навесче за дърва и клечок. Г. Караславов, ОХ II, 305. Магазинерът Стоил излезе на прага, подпря се на дирека, който държеше навесчето, и съвсем спокойно започна да си тананика. Кл. Цачев, В, 7-8. В края на краищата се наложи да прехвърлят дървата под навесчето зад канцеларията. Ем. Робов, ХВ, 23.

Списък на думите по буква