НАВЀТУВАНЕ

НАВЀТУВАНЕ ср. Остар. Книж. Клеветене; наветуване.

Списък на думите по буква