НАВЀХНА

НАВЀХНА. Вж. навехнувам и навяхвам.

Списък на думите по буква