НАВЕЧЀРВАНЕ

НАВЕЧЀРВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от навечервам се; навечеряне.

Списък на думите по буква