НАВЗЀМАНЕ

НАВЗЀМАНЕ и НАВЗЍМАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от навземам и навзимам и от навземам се и навзимам се.

Списък на думите по буква