НАВЍВАНЕ

НАВЍВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от навивам1 и от навивам се. При развиването му от подаващата филмова макара и навиването върху приемащата филмова макара кинофилмът се движи с равномерна скорост. Й. Венов и др., К, 40. Госпожа Ярош, която навиваше кълбо от гранчето, опънато между ръцете на прислужницата Тереза, спря навиването и също изгледа подозрително Ирена. П. Славински, ПЩ, 72. Като главни предимства на електромеханичните часовници могат да се посочат: 1. Възможност за пълно автоматизиране на часовниковите механизми, като отпада необходимостта от периодичното навиване, както е при обикновените механични часовници. Ем. Чичов, В, 4-5.

НАВЍВАНЕ

НАВЍВАНЕ2 ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от навивам2 и от навивам се; надвиване, превъзмогване, надмогване, побеждаване.

Списък на думите по буква