НАВИВА̀ЧКА

НАВИВА̀ЧКА ж. Спец. Механизъм, уред, устройство за навиване1. Колективът.. е обещал да изработи 100 навивачки за киномашини. ВН, 1962, бр. 3282, 2. Кабелна навивачка. Навивачка за корабни въжета.

Списък на думите по буква