НАВИГАЦИО̀НЕН

НАВИГАЦИО̀НЕН, -нна, -нно, мн. ‑нни, прил. Който се отнася до навигация. Ако се абстрахираме от навигационната карта, по водата не може да се познае дали плаваме по море или в океан. Въпреки различния нюанс на синия ѝ цвят тя е твърде еднаква навсякъде. Б. Трайков, ВО, 53. През време на моите пътувания до Русе, които през навигационния сезон не бяха повече от 3-4, ние можахме да се наприказваме до насита. Д. Казасов, ВП, 117. Откриването в безбрежния океан на такива микроскопични късчета суша е трудна задача дори и за съвременните самолети, чиито пилоти са снабдени със сложни навигационни съоръжения. Ц. Цанев и др., ЧП, 80. Навигационен уред. Навигационна система.

Списък на думите по буква