НАВИГА̀ЦИЯ

НАВИГА̀ЦИЯ ж. 1. Научна теория и дейност за определяне местоположението или маршрута на морските и въздушните транспортни средства. А сега около нас е необятна морска шир... Навигацията обаче е чудодейна наука и винаги намира начин да определи местонахождението на кораба. И то съвсем точно, защото борави с безпогрешната наука — математиката. Б. Трайков, ВО, 42-43. Те [космонавтите] ще са следвали курсове по космическа навигация, по динамика на ракетите,.., по физика на радиациите и по практическа медицина. К, 1963, кн. 4, 11. Известните от астрономията методи,.., могат да ни дадат с достатъчна точност положението на космическия кораб в слънчевата система, но не и скоростта му. За преодоляване на тази трудност в космическата навигация може да се използува известният ефект на Доплер. ВН, 1961, бр. 3102, 4.

2. Движението на водните и въздушните кораби като дейност; мореплаване, корабоплаване, въздухоплаване. — Ако питаш мене, бих го хвърлил [острова] във въздуха, да не пречи на навигацията. Проклет остров! С. Чернишев, ВМ, 42. Една от най-големите трудности при космическата навигация се състои в това, че земното поле на привличане не може да служи за ориентир, тъй като гравитационните сили не се "усещат" от приборите на ракетата. ВН, 1960, бр. 2854, 4. Само след няколко дни слънцето стопи снега и ние, хлапаците, с велика радост зърнахме на запад в завоя на Дунав появата на параход. Навигацията се откриваше. Д. Казасов, ВП, 55.

3. Обикн. с числ. Еднократно пропътуване на определен маршрут от кораб; рейс. През 1934 г. ледоразбивачът "Литке" получи задачата за една навигация да премине по Северния морски път от изток към запад. А. Бешков и др., ИГ, 203. През 1932 г. ледоразбивачът "Александър Сибиряков" измина Северния морски път в една навигация. Д. Славчев и др., БМ, 7. Машинната команда на кораба "Русе".. проплава две последователни навигации без заводски ремонт. РД, 1959, бр. 209, 3. // Сезон, подходящ за корабоплаване (в река, море, океан).

— От лат. navigatio 'мореплаване'.

Списък на думите по буква