НАВИЛНЀЯ

НАВИЛНЀЯ СЕ. Вж. навилнявам се.

Списък на думите по буква