НАВИЛНЯ̀ВАНЕ

НАВИЛНЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от навилнявам се.

Списък на думите по буква