НАВИЛЧО̀СВАНЕ

НАВИЛЧО̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от навилчосвам и от навилчосвам се; навилчане, навильосване.

Списък на думите по буква