НАВЍРВАНЕ

НАВЍРВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от навирвам1 и от навирвам се; изправяне, щръкване.

НАВЍРВАНЕ

НАВЍРВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от навирвам2 и от навирвам се; навиряване, навиряне2.

Списък на думите по буква