НАВИРЯ̀ВАНЕ

НАВИРЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от навирявам и от навирявам се.

Списък на думите по буква