НАВЛАЖНЯ̀ВАМ

НАВЛАЖНЯ̀ВАМ1, -аш, несв.; навлажнѐя, -ѐеш, мин. св. навлажня̀х, прич. мин. св. деят. навлажня̀л, -а, -о, мн. навлажнѐли, св., непрех. Покривам се, просмуквам се, изпълвам се с вода, влага; намокрям се, навлажнявам се, овлажнявам1.

НАВЛАЖНЯ̀ВАМ

НАВЛАЖНЯ̀ВАМ2, -аш, несв.; навлажня̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. 1. Мокря леко, покривам нещо с вода, влага и др.; овлажнявам2. От небето капе влага. Тя е навлажнила всичко: улиците, къщите, хилавите дървета и хората. П. Велков, СДН, 68. Жаждата го мъчеше, той помнеше в съня си, че има за него още една глътка вода, с която сутринта ще навлажни сухото си гърло. П. Вежинов, ДБ, 159. Общата храна на пилетата бе смес, която слабо навлажнявах. ОП, 134. На наклонените и пресечените терени защитните горски насаждения се изграждат предимно да регулират и задържат повърхностния воден отток, да навлажняват почвата и да я предпазват от ерозия. М. Мичев и др., З, 156.

2. Прен. Изпълвам със сълзи (очи). По лицето на всички се изписа мъка, такава мъка, която стиска човека за гърлото и навлажнява очите му. П. Здравков, НД, 96. навлажнявам се, навлажня се страд. Кожите се

изсушават.. След това те отново се навлажняват и намасляват откъм месестата страна. Я. Басан и др., ТКП, 78. Суперфосфатът и органическият тор се смесват, навлажняват се с определено количество вода. РД, 1950, бр. 237, 3.

НАВЛАЖНЯ̀ВАМ СЕ несв.; навлажня̀ се св., непрех. 1. Покривам се, просмуквам се, изпълвам се с вода, влага; намокрям се, навлажнявам1. Вълчо направи крачка да тръгне ненадейно, но спря. — Да не ти се навлажни барутя, войводо! През море ще минеш... Ст. Сивриев, ПВ, 53. Избягвайте да поливате с лейка без решетка, защото почвата в този случай не се навлажнява равномерно и корените на растенията се оголват. Ив. Димитров, ОП, 18.

2. За очи — напълвам се със сълзи; насълзявам се, просълзявам се. — То да ставаше с плач, аз най-много щях да плача. — Но и неговият глас секна и неговите очи се навлажниха. И. Петров, НЛ, 241. Като го видя разплакано, Грашев изпита мъчителна жалост към осиротялото дете — майка му бе загинала при автомобилна катастрофа, — почувствува, че очите му се навлажняват. Д. Фучеджиев, Р, 15. — Е? — приближих до нея аз. — Какво става със събранието? — Отложи се... — измънка тя, клепачите ѝ се навлажниха от притеснение. Др. Асенов, СВ, 87.

Списък на думите по буква