НАВЛА̀ЧА

НАВЛА̀ЧА. Вж. навлачвам.

Списък на думите по буква