НАВЛЍЗАНЕ

НАВЛЍЗАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от навлизам и от навлиза се. Другояче си представяше той [Левски] навлизането на четите: не с криене и не със скитане по горите. Ст. Дичев, ЗС I, 486. Той самият се зае да подготви ново едно навлизане във Византия по посока на Солун. Д. Талев, С II, 299. С една и съща мярка не може да пристъпваме към всички автори — всеки от тях изисква индивидуално, диференцирано навлизане в творчеството му. Г. Цанев, СИБЛ, 26. Изложбата ще бъде подчинена на идеята за широко навлизане на приложните изкуства в бита на нашия народ.

Списък на думите по буква