НАВЛО̀СВАНЕ

НАВЛО̀СВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от навлосвам и от навлосвам се. Сяко условие за навлосване на кораб,.. трябва да става писмено и да показва .. името, вместимостта и народността на корабя. ДЗОИ I, 286.

Списък на думите по буква