НАВНА̀СЯНЕ

НАВНА̀СЯНЕ ср. Отгл. същ. от навнасям и от навнасям се.

Списък на думите по буква