НАВОДНЀН

НАВОДНЀН, -а, -о, мн. -и. Прич. мин. страд. от наводня като прил. Който е пълен с вода, залят с вода. Потеглих бавно по стръмнината, след това постепенно усилих хода. В тоя момент съвсем бях забравил моите гуми, които така приятно свистяха по наводнения асфалт. П. Вежинов, СП, 7. Грабнах секирата, с която готвачът разсичаше месото, и хукнах обратно по наводнения коридор към килията, където беше затворена Зинга. М. Марчевски, ОТ, 477. Софийското поле прилича на огромна концертна зала. Милиони жаби куркат в наводнените ливади. А. Каралийчев, ПГ, 197. Наводнени минни галерии. Наводнени окопи.

Списък на думите по буква