НАВОДНЀНИЕ

НАВОДНЀНИЕ, мн. -ия, ср. 1. Заливане на някакво пространство с голямо количество вода, обикн. като природно бедствие, вследствие на дъждове, урагани и прииждане на реки, разтапяне на големи количества сняг и пр. — Виждали сте всички: — заоблачи се, завали, та светкавици, та гръмотевици, градушки минават, наводнения стават — мислите си: изгинахме, няма живот, няма вече слънце. Г. Караславов, СИ, 304. Често някои от старопланинските реки причиняват значителни наводнения по селищата, край които минават. Й. Радичков, ГСП, 10. Издълбали сме големи резервоари, из които с помпи изхвърляме водата навън. Но когато помпите спират да работят, само за час галериите се изпълват чак догоре с вода.. Тези наводнения са неприятни. С, 1954, кн. 3, 84-85. За да опазят [холандците] ниските страни от морски наводнения, подбили са крайморията с яки плетища и язове. Й. Груев, З, 105. // Разш. Заливане на части от жилище с вода от водопроводната инсталация. В апартамента ни стана наводнение, тъй като брат ми е разсеян и оставил крана на чешмата отворен, когато водата е била спряна.

2. Прен. Поява, навлизане, нахлуване някъде на множество хора, обикн. при преселения на народи, войни и под. — Какво е това наводнение тая вечер? — учуди се той и загледа през дима множеството мъже, насядали около дългата маса. — Пак ли черпи Иванчо Грудов? Ст. Дичев, ЗС I, 438. След българското появление на Балканския полуостров ние видиме твърде бързо умножавание от славянски географически названия в Мизия,.., в Епир и даже в сама Гръция,.. Тая черта напълно съответствува на наводнението тие провинции със славяне в VII и в VIII век. Хр. Ботев, СПДБ (превод), 100-101. Когато наводнението на османлиете е заплашвало Европа, то време сърбите биле първи, които са ги възпрели, за да са не вмъкнат у сърцето на Европа. НБ, 1976, бр. 15, 59.

3. Остар. Поява, разпространение някъде на някаква особеност, явление, предмети и др. в голямо количество или в голяма степен. Един прави някакви си проекти, други мисли да гради,.. и пр. С една дума у нас се е появило такова наводнение от проекти, предложения,.., щото ако би и най-малката тяхна част била приведена в изпълнение, то непременно всичкото човечество би било щастливо като в мохамеданския рай. Л. Каравелов и Хр. Ботев, ЗК, 9. Българската наша народна книжнина е почнала да страдае йоще от появлението християнства в македонските българи поради наводнението елинизма. Г. С. Раковски, БС, 199. Паралелно с туй наводнение на немщината, засилвало ся все повече и повече и съпротивението на местния славенски елемент. П. Р. Славейков, Ч, 1874, бр. 2, 37.

Списък на думите по буква