НАВО̀ДНИК

НАВО̀ДНИК, мн. -ци, след числ. -ка, м. Диал. Юнец или турмак, встъпил във втората си година.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква