НАВОДНЯ̀ВАМ

НАВОДНЯ̀ВАМ, -аш, несв.; наводня̀, ‑ѝш, мин. св. -ѝх, св. 1. Прех. Заливам, изпълвам с вода някакво пространство или помещение. Спуснаха боляри високи мостове от кулите, наводниха дълбоки ровове, усилиха стражата край каменните стени. Н. Райнов, КЦ, 70. В много златни мини от старо време действително били запазени следи от горели големи кремъчни блокове, които, след като били силно нагорещени, сетне веднаги бивали наводнявани и по такъв начин по-лесно се разкъртвала скалата и се откривала златната мина. П. Делирадев, В, 202. В тие страни, дето продължителните дъждове наводняват населените долини, а още повече продължителните суши разрушават разводимите от човека растения, хората са дължни да са хранят с месото на животните. Знан., 1875, бр. 16, 244. // За вода на река, море — излизам от бреговете си и заливам околната суша. Реката Камчия всяка година наводнява долината и то обикновено по два пъти: напролет .. и есен. ПН, 1932, кн. 4, 55. Те [островите] не са населени, защото големите дунавски води ги наводняват. П. Делирадев, БГХ, 41. Къщурката на Симеон се намираше почти накрая на града, всред непроходими пространства от кал. Част от двора ѝ беше наводнен от реката. Д. Димов, Т, 227. Добруджа въздиша, стене / на морето тя се моли: / .. / Ти залей ме, наводни ме, / та срамът ми да измиеш. Ив. Вазов, Съч. V, 80. ● Обр. Фотографът побърза да я снеме,.., но додето да нагласи апарата, мъглите се зададоха бързо на безшумни сиви талази откъм бели Искър, минаха през преслапа и наводниха долината. Ив. Вазов, Съч. ХV, 147.

2. Прен. Прех. и непрех. Само мн. и 3 л. ед. За група, множество от хора, тълпа — заемам, изпълвам някакво пространство с присъствието си; заливам1. Навън навалицата от хора, които не бяха си купили билети за представлението, беше наводнила целия площад. А. Каралийчев, НЧ, 168. Когато дошли турците и наводнили полето, гивгирната крепост се държала здраво, макар и обсадена околовръст. П. Делирадев, В, 301. Уморили се бяха вече бедните колибари, та че и страшно беше за тях: наводнили бяха войски. А. Страшимиров, А, 242-243. // За стоки, предмети, обекти — появявам се в голямо количество, заемам, изпълвам някое място или голяма част от пазара. Вследствие договорите на западните държави с Турция.. евтините фабрични стоки на Европа взеха да наводняват България. Г. Бакалов, Избр. пр, 244. Хората предпочитаха да купуват модерни ковчези от пластмаса, които напоследък бяха наводнили пазара. Д. Кисьов, Щ, 415. По разкривените плочници край ниските сгради излизаха търговците от пустеещите магазини, комисионерите от луксозните кантори, които бяха наводнили града. Д. Добревски, БКН, 7. Фалшивите гербови марки наводниха... и кой знае?... може би околийски началници и много други служители по държавната лестница да са били волни и неволни агенти на това гнусно държавно обирничество. Бълг., 1902, бр. 452, 2.

3. Прен. Прех. Правя да се появи някъде изобилие от нещо; заливам1, отрупвам. Колективи от народни художници [във Виетнам] всяка Нова година започнали да наводняват пазарите с рисунки в същия стил, но с най-различни сюжети. Ал. Гетман, ВС, 69. Европа е наводнила турския пазар с фабрични стоки, ще си оставят ли габровци чарковете, за да правят революция или ще гледат да се изравнят с европейците? Й. Радичков и др., ГСП, 114. наводнявам се, наводня се страд. От Германия и от Рим се получиха похвални писма за идеята му да се наводни Моравия с латински духовници. Й. Вълчев, СКН, 344. Вий не бихте имали таквоз любопитство да живеете на едно място, което всекий час може да са наводни и потопи от морските води! С. Бобчев, ПОС (превод), 149.

НАВОДНЯ̀ВАМ СЕ несв.; наводня̀ се св., непрех. 1. За земна площ, крайбрежно пространство — заливам се, изпълвам се с вода. Край летището започваше низ от дървени селски къщи, вдигнати върху стълбове, като човек на кокили, за да не се наводняват при разливането на Меконг.., а край къщите огромни почти човешки ръст делви за вода. Т. Кюранов, АП, 165. — Какво? Пак няма ток? Шахта 350 почва да се наводнява? Нека работниците веднага да спрат работата и да чакат нова заповед близо до асансьора. С, 1954, кн. 3, 84. Във влажното время / .. / вали дъжд като из ръкав и сичките равни земли ся наводняват. Ив. Богоров, ВГД (превод), 303.

2. Рядко. За река, поток и под. — повишавам нивото на водата си. Тия се именува Друшлявица, негли защото като тече от високо място с голямо стремление и многажди, когато се наводни, влачи камение и древеса и види се, като че се тресе мястото от нея ,.. — друсам .. друсла-друславица-друшлявица. Неофит Рилски, ОМР, 3.

3. Прен. Обикн. с предл. с. Препълвам се, насищам се изобилно с голямо количество от нещо. Светът се наводняваше от продукти и отпадъци. Д. Фучеджиев, Р, 142. Езикът ни се наводни с чуждици.Пазарът ни се наводни с евтини и некачествени стоки.

Списък на думите по буква